Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 1
  Opening/mededeling
 2. 2
  Vragenuur
 3. 3
  Insprekers
 4. 4

  Besluit

  De ingekomen stukken van periode 1 januari t/m 30 januari 2023 worden
  vastgesteld.
  Document “Dienstreizen ER 2023 (ER-2023000063)” wordt vastgesteld

  Dokumentonan ku a drenta - Ingekomen stukken

  Periode
  01 januari 2023 tot en met 30 januari 2023
 5. 5

  Besluit

  De agenda wordt met 5 stemmen voor en 2 tegen vastgesteld.

  Raadslid Abraham doet een voorstel van orde en stelt voor om agendapunt 6 ‘Benoeming leden Rekenkamer OLB)’ van de agenda af te voeren daar de raad vlak voor de verkiezingen geen besluiten kan nemen met verstrekkende gevolgen. Raadslid Bernabela doet een voorstel van orde en verzoekt de griffer om chronologisch aan te geven hoe het proces van tot aan benoeming van leden rekenkamer gegaan is. De griffier geeft een korte toelichting. Er wordt hoofdelijk gestemd op het voorstel van de heer Abraham. Het voorstel wordt afgewezen met 5 stemmen tegen en 2 stemmen voor. Vervolgens vraagt de voorzitter of de agenda conform kan worden vastgesteld. Er wordt hoofdelijk gestemd.

 6. 6

  Besluit

  De eilandsraad gaat met 5 stemmen voor en 2 tegen, akkoord om de heer J. Heide, mevrouw R. Sacré en de heer H. Els te benoemen tot leden van de Rekenkamer OLB voor een periode van 6 jaar. - De eilandsraad gaat met 5 stemmen voor en 2 tegen, akkoord om de heer J. Heide te benoemen tot voorzitter van de Rekenkamer OLB voor een periode van 6 jaar.

 7. 7

 8. 8
  Sluiting