Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende Vergadering

dinsdag 28 november 2023

19:00 - 23:00

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:08 - 00:00:10 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:00:11 - 00:00:36 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:02:37 - 00:02:55 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:02:55 - 00:03:07 - 4 Roderick Groenman UPB
  00:03:07 - 00:03:08 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:03:25 - 00:05:55 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
 2. 2

  00:04:19 - 00:05:55 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
 3. 3

  00:04:19 - 00:05:55 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
 4. 4

  Bijlagen

  Besluit

  • De raad stemt in met de voorstellen tot afdoening op de lijst van ingekomen stukken.
  • De raad stemt in met de voorgestelde benoeming van leden in de vaste raadscommissies en de benoeming van (plv.) voorzitters van de vaste raadscommissies.
  00:04:20 - 00:05:55 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
 5. 5

  Besluit

  De raad stelt de agenda gewijzigd vast: 
  toevoeging aan agendapunt 7,
  7c vaststelling tweede tussentijdse rapportage;
  7d vastselling derde begrotingswijziging 2023.

  Over de door de fractie UPB ter vergadering ingediende motie vreemd aan de dag inzake ASOTEKO/uitgifte erfpachtterreinen zal aan het einde der vergadering voorafgaand aan de sluiting worden beraadslaagd en gestemd.

  00:05:01 - 00:05:55 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
 6. 6

  Besluit

  De heer Delno L.A. Tromp is toegelaten als lid van de Eilandsraad en als zodanig beedigd.

  00:05:56 - 00:06:32 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:14:35 - 00:14:39 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  00:14:55 - 00:14:56 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  00:15:04 - 00:15:16 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  00:15:16 - 00:15:30 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:15:30 - 00:16:32 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  00:16:33 - 00:17:04 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:17:24 - 00:18:27 - 3 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  00:18:27 - 00:18:54 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:18:54 - 00:18:54 - 3 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  00:19:24 - 00:19:25 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  00:19:25 - 00:19:34 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:19:34 - 00:19:39 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  00:32:02 - 00:32:04 - 8 Delno Tromp PDB
  00:32:18 - 00:32:46 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:32:47 - 00:34:26 - 3 Clark Abraham Bestuurscollege
  00:34:27 - 00:34:46 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:35:04 - 00:35:06 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:35:06 - 00:38:42 - 3 Delno Tromp PDB
  00:38:43 - 00:39:05 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:39:05 - 00:44:03 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
 7. 6.b

  00:40:29 - 00:44:03 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  00:44:03 - 00:44:06 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:44:16 - 00:46:33 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  00:46:33 - 00:46:34 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:46:35 - 00:46:37 - 13 Cyrill Vrolijk Frakshon Vrolijk
  00:46:37 - 00:46:42 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:46:42 - 00:47:50 - 13 Cyrill Vrolijk Frakshon Vrolijk
  00:47:53 - 00:47:59 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:48:04 - 00:50:39 - 5 Benito Dirksz UPB
  00:50:39 - 00:50:40 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:50:40 - 00:50:40 - 5 Benito Dirksz UPB
  00:50:48 - 00:50:51 - 5 Benito Dirksz UPB
  00:50:57 - 00:50:58 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:50:58 - 00:51:09 - 5 Benito Dirksz UPB
  00:52:09 - 00:52:16 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:52:18 - 00:52:41 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  00:52:43 - 00:53:56 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
 8. 7

  Besluit

  De raad stemt zonder beraadslaging in met de onder 7a, 7b, 7c en 7d voorgestelde besluiten.

  00:52:50 - 00:53:56 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:53:57 - 00:56:05 - 5 Benito Dirksz UPB
  00:56:05 - 00:56:07 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  00:56:07 - 00:56:16 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:56:16 - 00:56:28 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  00:56:30 - 00:56:37 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:56:40 - 00:56:41 - 3 Delno Tromp PDB
  00:56:50 - 00:58:23 - 3 Anjelica Cicilia Bestuurscollege
  00:58:23 - 00:58:24 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:58:27 - 00:58:28 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  00:58:30 - 00:58:35 - 3 Anjelica Cicilia Bestuurscollege
  00:58:40 - 01:01:18 - 3 Clark Abraham Bestuurscollege
  01:01:20 - 01:01:31 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:01:31 - 01:04:22 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  01:04:22 - 01:04:22 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:04:30 - 01:05:03 - 5 Benito Dirksz UPB
  01:05:03 - 01:05:03 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:05:04 - 01:05:17 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  01:16:59 - 01:16:59 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:17:10 - 01:17:11 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:17:12 - 01:17:12 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:17:13 - 01:17:14 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:17:15 - 01:17:16 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:17:17 - 01:17:17 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:23:27 - 01:23:54 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:23:54 - 01:24:05 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  01:24:07 - 01:24:08 - 5 Benito Dirksz UPB
  01:24:08 - 01:24:10 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:24:10 - 01:24:42 - 5 Benito Dirksz UPB
  01:24:42 - 01:24:43 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
  01:27:17 - 01:27:26 - 1 Ingrid Sealy Voorzitter
 9. 7.a

  Ordenansa - Verordening

  Titel
  Verordening Raadsenquete Bonaire 2023
 10. 7.b

 11. 7.c

  Besluit

  De raad heeft besloten in te stemmen met de inhoud van de 2de Tussentijdse rapportage 2023.

 12. 7.d

  Besluit

  De raad heeft besloten:

  • in te stemmen met het instellen van een bestemmingsreserve budgetoverhevelingen;
  • Akkoord te gaan met het wijzigen van de begroting 2023 overeenkomstig de 3e wijziging van de begroting 2023 van het Openbaar Lichaam Bonaire;
  • Akkoord te gaan met de investering bij de haven van USD 150.000;
 13. 8.a

  Besluiten

  • de door de indiener van de motie ter vergadering mondeling gemaakte wijziging betreft het besluit onder 1, waar het woord “negosiá” is GESCHRAPT en VERVANGEN door het woord ‘dialogá”.
  • het pre-advies van het College luidde oordeel raad.

  De raad stemt unaniem in met de motie zoals mondeling gewijzigd door de indiener.

  Moshon - Moties

  Omschrijving
  Motie Asoteko
 14. 8.b
  Sluiting