Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 1
  Opening/mededeling
 2. 2
  Vragenuur
 3. 3
  Insprekers
 4. 4

  Besluit

  De ingekomen stukken van periode 30 januari t/m 20 april 2023 worden vastgesteld.

  Dokumentonan ku a drenta - Ingekomen stukken

  Periode
  30 januari 2023 tot en met 20 april 2023
 5. 5

  Besluit

  De eilandsraad gaat akkoord met de volgende agenda:
  6. Onderzoek geloofsbrieven, eedaflegging/belofte toegelaten leden;
  7. Standpunt eilandsraad Bonaire Staatkundige verhoudingen;
  8. Bemensing vaste commissies eilandsraad Bonaire;
  9. Sluiting.

 6. 6

  Besluit

  De heer R. Groenman wordt toegelaten tot de eilandsraad en legt in handen van de voorzitter de verklaring & belofte af als nieuwe lid van eilandsraad Bonaire.

 7. 7

  Besluit

  NVT

  Conform voorstel van het presidium staat dit onderwerp op de agenda.De voorzitter stelt voor om in twee ronden van 10-5 minuten per fractie te beraadslagen. De eilandsraad gaat hiermee akkoord.
  Raadsleden geven hun standpunt met betrekking tot o.a. de manier waarop het proces van de wijziging van de WolBES & FinBES is gegaan tot nu toe en het feit dat de eilandsraad meer zeggenschap wenst in het proces. Gedurende de beraadslaging wordt een motie ingediend met betrekking tot dit onderwerp.  Het college wordt in de gelegenheid gesteld om een vraag inzake de portefeuilleverdeling m.b.t. het onderwerp intereilandelijke- en koninkrijksrelatie te beantwoorden. Gedeputeerde Craane geeft aan dat de portefeuilles nog niet vastgesteld zijn door het bestuurscollege maar dat dit in de eerstvolgende BC-vergadering zal gebeuren waarna de eilandsraad conform geïnformeerd zal worden.

  Moshon - Moties

  Omschrijving
  Motie geen eenzijdige wijzigingen Staatkundige Verhoudingen
 8. 7.a

 9. 8

  Besluit

  De eilandsraad gaat akkoord met de bemensing van de vaste commissies van de eilandsraad Bonaire conform laatst ingediende versie.

 10. 9.a

  Besluit

  De motie opzetten geldtransactiekantoor op Bonaire wordt unaniem door de eilandsraad aangenomen.

  Moshon - Moties

  Omschrijving
  Motie opzetten geldtransactiekantoor op Bonaire
 11. 9.b

  Besluit

  De motie (her)benoemingsprocedure gezaghebber Bonaire wordt unaniem door de eilandsraad aangenomen.

  Moshon - Moties

  Omschrijving
  Motie (her)benoemingsprocedure gezaghebber Bonaire
 12. 9.c
  Sluiting