Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Besluitvormende Vergadering

dinsdag 17 oktober 2023

16:00 - 21:00

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:17:53 - 00:18:02 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:20:43 - 00:21:32 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:21:32 - 00:21:38 - 8 Clark Abraham PDB
  00:21:38 - 00:21:41 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:21:41 - 00:21:59 - 8 Clark Abraham PDB
  00:22:04 - 00:24:19 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
 2. 2

  Besluit

  NVT

  Er zijn geen vragen

  00:23:11 - 00:24:19 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
 3. 3

  Besluit

  NVT

  Er is een brief van de vakbond AFBW binnengekomen om in te spreken, maar zij hebben hun verzoek ingetrokken, aldus de vz.


  De vz geeft het woord aan mw. Danique Martis namens Greenpeace. Inspreker mw. Martis verzoekt om aandacht voor de vele negatieve effecten van klimaatverandering voor Bonaire en de mensen die op het eiland wonen, en de onvoldoende inzet van de Nederlandse regering om deze negatieve gevolgen op het eiland te voorkomen dan wel te mitigeren.

  00:23:29 - 00:24:19 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:24:19 - 00:24:41 - 8 Clark Abraham PDB
  00:24:44 - 00:24:50 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:24:50 - 00:24:52 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  00:25:27 - 00:25:32 - 8 Clark Abraham PDB
  00:29:16 - 00:29:33 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:29:35 - 00:29:51 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:29:51 - 00:30:08 - 8 Clark Abraham PDB
  00:30:08 - 00:30:14 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:30:32 - 00:34:52 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:34:52 - 00:35:15 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  00:35:32 - 00:35:50 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  00:36:05 - 00:36:08 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:36:08 - 00:36:43 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  00:36:43 - 00:36:44 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:36:44 - 00:36:47 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  00:36:52 - 00:36:54 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  00:40:36 - 00:40:49 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:40:50 - 00:40:51 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:40:56 - 00:41:08 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  00:41:13 - 00:41:22 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:41:31 - 00:42:36 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
 4. 4

  ER-2023000594 Namens Presidium  ter  goedkeuring.

  Besluit

  De raad gaat akkoord met de ingekomen stukken.

  De voorzitter  meldt dat de volgende stukken zijn binnengekomen met het advies deze vast te stellen c.q. goed te keuren: 
  - Een schrijven ‘Verzoek fractieleider UPB om wijzigingen in I&K commissie’ 
  - Raadsbesluit Inrichting Eilandgriffie 2023;
  - Vergader- en recesschema Eilandsraad Bonaire oktober tot en met december 2023 en januari tot en met december 2024

  00:31:36 - 00:34:52 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
 5. 5

  Besluit

  De raad stelt de voorlopige agenda ongewijzigd vast.

  00:33:56 - 00:34:52 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:34:52 - 00:35:15 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  00:35:32 - 00:35:50 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  00:36:05 - 00:36:08 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:36:08 - 00:36:43 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  00:36:43 - 00:36:44 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:36:44 - 00:36:47 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  00:36:52 - 00:36:54 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
 6. 6

  Besluit

  NVT

  Lid C. Abraham presenteert namens fractie PDB een amendement met betrekking tot BonLab, getiteld "amendement op de eerste begrotingswijziging voor het dienstjaar 2023". 


  De voorzitter deelt mede dat indiening van dit amendement ingevolge artikel 18 lid 2 FinBES betekent, dat de stemming over deze begrotingswijziging en het daaraan hangende amendement wordt aangehouden, totdat het Cft door tussenkomst van het bestuurscollege advies heeft uitgebracht over het amendement. In de eerste BVR-vergadering volgend op ontvangst van het Cft-advies zullen beraadslaging en stemming worden hervat. De Eilandgriffier wordt opgedragen correcties te maken op eventuele spelfouten

  Promesanan -Toezeggingen

  Onderwerp
  Eerste begrotingswijziging 2023 van het OLB
  OVO's en uitzendcontracten
  00:42:08 - 00:42:36 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:49:26 - 00:49:27 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:51:10 - 00:51:17 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  00:51:18 - 01:02:11 - 8 Clark Abraham PDB
  01:02:12 - 01:02:22 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:02:23 - 01:02:25 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  01:02:25 - 01:02:26 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:02:26 - 01:02:30 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  01:02:30 - 01:02:33 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:02:35 - 01:02:50 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  01:02:50 - 01:02:57 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:04:48 - 01:05:00 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  01:05:00 - 01:05:01 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:05:29 - 01:05:31 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:05:31 - 01:06:26 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  01:06:28 - 01:06:37 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:06:39 - 01:06:47 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:06:49 - 01:10:06 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  01:10:07 - 01:10:13 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:10:13 - 01:13:04 - 12 Cyrill Vrolijk MPB
  01:13:05 - 01:13:15 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:13:19 - 01:19:27 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  01:19:27 - 01:19:28 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:19:28 - 01:19:31 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  01:19:31 - 01:21:08 - 4 Roderick Groenman UPB
  01:21:09 - 01:21:11 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:21:11 - 01:22:34 - 5 Benito Dirksz UPB
  01:22:35 - 01:22:44 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:22:52 - 01:26:11 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  01:26:11 - 01:26:12 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:26:18 - 01:26:48 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:39:01 - 01:39:32 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:39:41 - 01:39:56 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:49:03 - 01:49:18 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:49:21 - 01:49:22 - 8 Clark Abraham PDB
  01:49:22 - 01:49:28 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:49:28 - 01:49:29 - 8 Clark Abraham PDB
  01:49:29 - 01:49:30 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:49:30 - 01:50:11 - 8 Clark Abraham PDB
  01:50:11 - 01:50:12 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:52:14 - 01:52:22 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:52:23 - 01:52:24 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:52:37 - 01:52:42 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:52:42 - 01:53:13 - 8 Clark Abraham PDB
  01:53:17 - 01:53:42 - 8 Clark Abraham PDB
  01:53:42 - 01:53:57 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:54:03 - 01:54:16 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:55:34 - 01:55:35 - 8 Clark Abraham PDB
  01:55:35 - 01:55:43 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:55:43 - 01:56:07 - 8 Clark Abraham PDB
  01:56:09 - 01:56:10 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:57:30 - 01:57:35 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:57:38 - 01:57:40 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  01:57:41 - 01:57:46 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:57:57 - 01:58:03 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:58:07 - 01:58:59 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  01:59:27 - 01:59:29 - 8 Clark Abraham PDB
  01:59:29 - 01:59:40 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  01:59:40 - 02:00:17 - 8 Clark Abraham PDB
  02:00:19 - 02:00:23 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:00:33 - 02:00:34 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:00:40 - 02:00:43 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:00:57 - 02:01:21 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:01:23 - 02:07:47 - 8 Clark Abraham PDB
  02:07:50 - 02:08:05 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:08:07 - 02:11:35 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  02:11:36 - 02:11:47 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:11:47 - 02:13:58 - 5 Benito Dirksz UPB
  02:13:59 - 02:14:03 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:14:03 - 02:14:37 - 8 Clark Abraham PDB
  02:14:38 - 02:14:46 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:14:49 - 02:18:01 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  02:18:01 - 02:18:09 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:48:13 - 02:48:34 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:48:43 - 02:49:28 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:49:56 - 02:49:59 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:49:59 - 02:51:17 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  02:52:10 - 02:55:41 - 8 Clark Abraham PDB
  02:56:21 - 02:56:49 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  02:56:49 - 02:56:52 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:56:54 - 02:57:54 - 8 Clark Abraham PDB
  02:57:56 - 02:57:57 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:57:57 - 02:58:41 - 5 Benito Dirksz UPB
  02:58:41 - 02:58:42 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  02:58:42 - 02:58:43 - 5 Benito Dirksz UPB
  02:58:43 - 02:59:23 - 8 Clark Abraham PDB
  02:59:24 - 03:01:15 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
 7. 7

  Besluit

  NVT

  Lid C. Abraham dient een raadsbreed ondertekend amendement in met betrekking tot de begroting van de afdelingen LVV en Indebon, getiteld "amendement op de tweede begrotingswijziging voor het dienstjaar 2023". 


  De voorzitter deelt mede dat indiening van dit amendement ingevolge artikel 18 lid 2 FinBES betekent, dat de stemming over deze begrotingswijziging en het daaraan hangende amendement wordt aangehouden, totdat het Cft door tussenkomst van het bc advies heeft uitgebracht over het amendement. In de eerste BVR-vergadering volgend op ontvangst van het Cft-advies zullen beraadslaging en stemming worden hervat. De Eilandgriffier wordt opgedragen correcties te maken op eventuele spelfouten

  03:00:07 - 03:01:15 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:01:36 - 03:01:50 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:01:50 - 03:08:43 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  03:08:43 - 03:09:11 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:09:11 - 03:09:25 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  03:09:25 - 03:12:20 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  03:12:20 - 03:12:23 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:12:33 - 03:12:37 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  03:12:37 - 03:12:38 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:13:17 - 03:13:23 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:13:23 - 03:13:36 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  03:13:38 - 03:17:59 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:18:13 - 03:18:22 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:37:26 - 03:37:51 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:38:42 - 03:38:54 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:42:14 - 03:42:22 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:42:24 - 03:43:07 - 8 Clark Abraham PDB
  03:43:08 - 03:43:09 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  03:43:09 - 03:43:16 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:43:16 - 03:43:28 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  03:43:29 - 03:43:37 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:44:39 - 03:44:42 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:44:43 - 03:44:45 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:44:47 - 03:45:17 - 8 Clark Abraham PDB
  03:45:18 - 03:45:19 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:46:19 - 03:46:20 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:46:22 - 03:46:28 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:48:01 - 03:48:05 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:48:07 - 03:48:10 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:48:14 - 03:48:51 - 8 Clark Abraham PDB
  03:48:51 - 03:48:57 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:48:57 - 03:49:05 - 8 Clark Abraham PDB
  03:49:06 - 03:49:07 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:50:13 - 03:50:20 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:50:23 - 03:50:31 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:50:34 - 03:50:56 - 8 Clark Abraham PDB
  03:50:57 - 03:50:58 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:51:13 - 03:51:22 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:51:24 - 03:51:34 - 8 Clark Abraham PDB
  03:51:36 - 03:51:37 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:51:56 - 03:52:33 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  03:52:33 - 03:52:34 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:52:56 - 03:53:00 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:53:37 - 03:53:38 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:54:53 - 03:55:00 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:57:19 - 03:57:23 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:57:24 - 03:57:52 - 8 Clark Abraham PDB
  03:57:53 - 03:58:00 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:59:08 - 03:59:12 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  03:59:14 - 03:59:43 - 8 Clark Abraham PDB
  04:00:42 - 04:00:47 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:00:59 - 04:01:00 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:01:05 - 04:01:17 - 8 Clark Abraham PDB
  04:02:40 - 04:02:41 - 8 Clark Abraham PDB
  04:02:41 - 04:02:45 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:02:45 - 04:03:00 - 8 Clark Abraham PDB
  04:03:29 - 04:03:36 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:04:02 - 04:04:09 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:04:30 - 04:06:38 - 8 Clark Abraham PDB
  04:06:40 - 04:06:43 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:06:43 - 04:07:26 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  04:07:28 - 04:07:43 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:07:44 - 04:09:57 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  04:09:59 - 04:10:06 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:10:07 - 04:10:44 - 4 Roderick Groenman UPB
  04:10:47 - 04:10:59 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:11:00 - 04:12:45 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  04:12:50 - 04:13:48 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:16:10 - 04:16:12 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:16:13 - 04:16:58 - 8 Clark Abraham PDB
  04:17:00 - 04:17:01 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:17:01 - 04:17:05 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  04:17:05 - 04:17:07 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:17:07 - 04:17:08 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  04:17:08 - 04:17:10 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:17:10 - 04:18:02 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  04:18:03 - 04:18:05 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:21:12 - 04:21:14 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:21:15 - 04:22:22 - 8 Clark Abraham PDB
  04:23:08 - 04:23:11 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:23:13 - 04:23:26 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  04:23:26 - 04:23:32 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:23:37 - 04:23:38 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:23:50 - 04:23:53 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:23:56 - 04:24:07 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  04:24:08 - 04:24:10 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:24:31 - 04:24:34 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:24:36 - 04:24:54 - 8 Clark Abraham PDB
  04:24:56 - 04:24:59 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:25:41 - 04:25:52 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:26:00 - 04:26:01 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:26:06 - 04:26:07 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  04:26:09 - 04:26:14 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:26:15 - 04:26:21 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:26:24 - 04:26:50 - 8 Clark Abraham PDB
  04:26:50 - 04:26:53 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:26:53 - 04:27:08 - 8 Clark Abraham PDB
  04:27:08 - 04:27:14 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:27:17 - 04:27:19 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  04:27:19 - 04:27:25 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:27:25 - 04:27:49 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  04:27:49 - 04:27:50 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:27:57 - 04:28:05 - 12 Cyrill Vrolijk MPB
  04:28:05 - 04:28:08 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:28:08 - 04:28:32 - 12 Cyrill Vrolijk MPB
  04:28:33 - 04:28:49 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:28:54 - 04:28:55 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:28:56 - 04:28:57 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:29:55 - 04:29:56 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:30:11 - 04:30:24 - 8 Clark Abraham PDB
  04:30:25 - 04:30:26 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:30:34 - 04:30:36 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:31:01 - 04:31:04 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:31:08 - 04:31:17 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  04:31:17 - 04:31:20 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:31:20 - 04:31:21 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  04:31:33 - 04:31:34 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  04:36:36 - 04:36:38 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:36:41 - 04:37:47 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  04:37:49 - 04:37:51 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:41:31 - 04:41:36 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:41:39 - 04:41:48 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:41:51 - 04:42:18 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  04:42:20 - 04:42:22 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:42:22 - 04:42:27 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  04:43:58 - 04:44:01 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:44:03 - 04:44:33 - 8 Clark Abraham PDB
  04:44:35 - 04:44:36 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:45:16 - 04:45:18 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:45:19 - 04:45:40 - 8 Clark Abraham PDB
  04:45:42 - 04:45:43 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:45:43 - 04:45:48 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  04:46:44 - 04:46:50 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:46:52 - 04:46:53 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:46:54 - 04:48:03 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  04:48:03 - 04:48:12 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:48:12 - 04:48:13 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  04:48:13 - 04:48:15 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:48:15 - 04:48:49 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  04:49:09 - 04:49:16 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:52:34 - 04:52:43 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:52:44 - 04:52:49 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:52:50 - 04:52:54 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:52:56 - 04:53:51 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  04:53:51 - 04:53:52 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:54:54 - 04:55:02 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:55:05 - 04:55:38 - 8 Clark Abraham PDB
  04:55:38 - 04:55:39 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  04:55:39 - 04:55:47 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:55:47 - 04:55:52 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  04:55:55 - 04:55:58 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:56:10 - 04:56:26 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  04:56:28 - 04:56:29 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:56:29 - 04:56:51 - 8 Clark Abraham PDB
  04:56:52 - 04:56:53 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:56:53 - 04:58:03 - 3 Hennyson Thielman Bestuurscollege
  04:58:03 - 04:58:17 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  04:58:18 - 04:58:19 - 3 James Kroon Bestuurscollege
  04:58:20 - 05:00:14 - 3 James Kroon Bestuurscollege
  05:00:14 - 05:00:19 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  05:00:19 - 05:00:22 - 3 James Kroon Bestuurscollege
  05:00:22 - 05:00:55 - 8 Clark Abraham PDB
  05:01:00 - 05:01:01 - 3 James Kroon Bestuurscollege
  05:01:01 - 05:01:02 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  05:01:02 - 05:03:03 - 3 James Kroon Bestuurscollege
  05:03:03 - 05:03:16 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  05:03:16 - 05:03:18 - 3 James Kroon Bestuurscollege
  05:03:18 - 05:03:23 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  05:03:23 - 05:03:38 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  05:03:38 - 05:04:37 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  05:04:45 - 05:04:59 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  05:05:02 - 05:05:34 - 3 James Kroon Bestuurscollege
  05:05:34 - 05:05:37 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  05:05:37 - 05:05:40 - 3 James Kroon Bestuurscollege
  05:05:40 - 05:05:58 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  05:05:58 - 05:05:59 - 3 James Kroon Bestuurscollege
  05:05:59 - 05:06:03 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  05:06:03 - 05:06:18 - 3 James Kroon Bestuurscollege
  05:06:19 - 05:06:28 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  05:06:28 - 05:06:43 - 8 Clark Abraham PDB
  05:06:46 - 05:06:49 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  05:06:54 - 05:07:13 - 3 Jolinda Craane Bestuurscollege
  05:07:14 - 05:07:16 - 8 Clark Abraham PDB
  05:07:16 - 05:07:21 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  05:07:21 - 05:07:50 - 8 Clark Abraham PDB
  05:07:53 - 05:08:10 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  05:08:18 - 05:08:27 - 3 Jolinda Craane Bestuurscollege
  05:08:27 - 05:08:29 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  05:08:29 - 05:08:42 - 3 Jolinda Craane Bestuurscollege
  05:08:42 - 05:09:28 - 8 Clark Abraham PDB
  05:09:31 - 05:09:32 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  05:09:32 - 05:09:34 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  05:09:34 - 05:09:40 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  05:09:40 - 05:09:46 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  05:09:46 - 05:10:45 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  05:10:47 - 05:11:11 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  05:11:11 - 05:11:12 - 3 Jolinda Craane Bestuurscollege
  05:11:29 - 05:11:33 - 3 Jolinda Craane Bestuurscollege
  05:11:34 - 05:12:18 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  05:12:18 - 05:13:39 - 8 Clark Abraham PDB
  05:13:39 - 05:13:41 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  05:13:41 - 05:13:46 - 8 Clark Abraham PDB
  05:13:46 - 05:14:07 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  05:14:07 - 05:15:10 - 8 Clark Abraham PDB
  05:15:10 - 05:15:12 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  05:15:12 - 05:15:32 - 8 Clark Abraham PDB
  05:15:32 - 05:15:40 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  05:16:07 - 05:16:17 - 8 Clark Abraham PDB
  05:16:17 - 05:16:18 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  05:16:19 - 05:16:33 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  05:16:33 - 05:16:39 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  05:16:46 - 05:16:50 - 5 Benito Dirksz UPB
  05:35:57 - 05:37:34 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  05:37:36 - 05:37:41 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  05:37:43 - 05:37:44 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  05:37:46 - 05:37:59 - 3 Jolinda Craane Bestuurscollege
  05:37:59 - 05:38:10 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
 8. 8

  Besluiten

  Dit agendapunt wordt aangehouden. Onder voorwaarde dat uiterlijk voor 20 oktober a.s. alle tijdens de voorbereidende vergaderingen en in deze vergadering opgevraagde documenten aan de raad zijn gestuurd, wordt beraadslaging hervat in de eerstvolgende BVR-vergadering. 


  De voorzitter roept staande de vergadering een extra besluitvormende raadsvergadering op voor 24 oktober a.s. om 19:00 uur, onder de genoemde voorwaarden

  NVT

  Lid C. Abraham dient een amendement in met betrekking tot wijziging van de begroting en investeringen OLB 2024. 


  De voorzitter deelt mede dat indiening van dit amendement ingevolge artikel 18 lid 2 FinBES betekent, dat de stemming over deze begrotingswijziging en het daaraan hangende amendement wordt aangehouden, totdat het Cft door tussenkomst van het bc advies heeft uitgebracht over het amendement. In de eerste BVR-vergadering volgend op ontvangst van het Cft-advies zullen beraadslaging en stemming worden hervat. De Eilandgriffier wordt opgedragen correcties te maken op eventuele spelfouten.

  05:38:02 - 05:38:10 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  05:38:10 - 05:38:12 - 3 Jolinda Craane Bestuurscollege
  05:38:12 - 05:38:19 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  05:38:19 - 05:38:22 - 3 Jolinda Craane Bestuurscollege
  05:38:22 - 05:38:23 - 8 Clark Abraham PDB
  05:38:24 - 05:38:26 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  05:38:26 - 05:38:38 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  05:38:51 - 05:47:42 - 3 Jolinda Craane Bestuurscollege
  05:47:42 - 05:47:43 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  05:47:43 - 05:47:48 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  05:47:48 - 05:48:21 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  05:48:24 - 05:48:33 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  05:48:33 - 05:48:42 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  05:48:50 - 05:50:36 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  05:50:37 - 05:50:40 - 8 Clark Abraham PDB
  05:50:40 - 05:50:49 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  05:50:49 - 05:52:51 - 8 Clark Abraham PDB
  05:52:54 - 05:53:09 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  05:53:09 - 05:53:18 - 8 Clark Abraham PDB
  05:53:18 - 05:53:19 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  05:53:41 - 05:53:44 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  06:25:44 - 06:26:29 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  06:26:29 - 06:26:30 - 8 Clark Abraham PDB
  06:26:30 - 06:26:35 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  06:26:35 - 06:28:28 - 8 Clark Abraham PDB
  06:28:28 - 06:28:32 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  06:28:35 - 06:28:41 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  06:29:16 - 06:29:21 - 8 Clark Abraham PDB
  06:29:24 - 06:30:41 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  06:30:43 - 06:30:44 - 8 Clark Abraham PDB
  06:30:44 - 06:30:47 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  06:30:47 - 06:38:16 - 8 Clark Abraham PDB
  06:38:16 - 06:38:21 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  06:38:21 - 06:39:53 - 8 Clark Abraham PDB
  06:39:59 - 06:42:45 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
 9. 9

  Besluiten

  Motie ingediend d.d. 3 oktober 2023 door raadslid mw. R. Hellburg-Makaai betreffende tekortkoming in de gezondheidszorg is met een meerderheid (7 tegen 2) van de stemmen aangenomen.

  Motie is met een meerderheid (7 tegen 2) van de stemmen aangenomen.

  Moshon - Moties

  Omschrijving
  Moshon defisiensia den salubridat
  06:41:53 - 06:42:45 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  06:42:45 - 06:47:32 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  06:47:34 - 06:48:02 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  06:48:02 - 06:48:05 - 5 Benito Dirksz UPB
  06:48:09 - 06:48:33 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  06:48:33 - 06:49:12 - 5 Benito Dirksz UPB
  06:49:12 - 06:49:19 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  06:49:19 - 06:49:32 - 4 Roderick Groenman UPB
  06:49:35 - 06:49:40 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  06:49:40 - 06:51:02 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  06:51:02 - 06:51:03 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  06:51:05 - 06:52:56 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  06:52:57 - 06:53:26 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  06:53:26 - 06:54:17 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  06:54:17 - 06:54:20 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  06:54:27 - 06:55:06 - 7 Daniel Crestian PDB
  06:55:06 - 06:55:08 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  06:55:11 - 06:56:22 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  06:56:22 - 06:56:26 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  06:56:26 - 06:58:25 - 8 Clark Abraham PDB
  06:58:26 - 06:58:32 - 2 Arjen de Wolff Eilandgriffier
  06:58:33 - 07:02:38 - 12 Cyrill Vrolijk MPB
  07:02:41 - 07:03:03 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  07:03:42 - 07:03:43 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  07:03:43 - 07:03:44 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  07:03:44 - 07:03:51 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  07:04:08 - 07:09:56 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  07:09:56 - 07:10:00 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  07:10:33 - 07:13:52 - 8 Clark Abraham PDB
  07:13:57 - 07:14:13 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  07:14:20 - 07:14:24 - 5 Benito Dirksz UPB
  07:14:24 - 07:14:25 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  07:14:25 - 07:14:28 - 5 Benito Dirksz UPB
  07:14:29 - 07:14:55 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  07:14:55 - 07:18:05 - 5 Benito Dirksz UPB
  07:18:07 - 07:18:13 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  07:18:13 - 07:18:22 - 4 Roderick Groenman UPB
  07:18:24 - 07:18:25 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  07:18:25 - 07:18:27 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  07:18:30 - 07:19:24 - 6 Simeona 'Jona' Chirino-Felida UPB
  07:19:26 - 07:23:38 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  07:23:38 - 07:23:39 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  07:23:39 - 07:23:41 - 11 Humphrey 'Junny' Wout MPB
  07:23:43 - 07:23:48 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  07:23:50 - 07:23:51 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  07:23:52 - 07:25:43 - 10 Désirée 'Daisy' Coffie M21
  07:25:49 - 07:25:50 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  07:25:56 - 07:27:03 - 7 Daniel Crestian PDB
  07:27:06 - 07:27:10 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  07:27:10 - 07:29:51 - 9 Rolanda Hellburg-Makaai PDB
  07:29:54 - 07:29:58 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  07:29:58 - 07:35:54 - 8 Clark Abraham PDB
  07:36:01 - 07:36:02 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
  07:36:04 - 07:47:36 - 12 Cyrill Vrolijk MPB
  07:47:36 - 07:47:40 - 1 Reynolds 'Nolly' Oleana Voorzitter
 10. 9.a

  Besluit

  Motie is zonder stemming unaniem aanvaard.

  Moshon - Moties

  Omschrijving
  Motie eilandsraad bestaanszekerheid, klimaatverandering en steun voor klimaatzaak Bonaire
  Motie eilandsraad bestaanszekerheid, klimaatverandering en steun voor klimaatzaak Bonaire
  Motie eilandsraad bestaanszekerheid, klimaatverandering en steun voor klimaatzaak Bonaire
  Motie eilandsraad bestaanszekerheid, klimaatverandering en steun voor klimaatzaak Bonaire
  Motie eilandsraad bestaanszekerheid, klimaatverandering en steun voor klimaatzaak Bonaire
  Motie eilandsraad bestaanszekerheid, klimaatverandering en steun voor klimaatzaak Bonaire
  Motie eilandsraad bestaanszekerheid, klimaatverandering en steun voor klimaatzaak Bonaire
  Motie eilandsraad bestaanszekerheid, klimaatverandering en steun voor klimaatzaak Bonaire
  Motie eilandsraad bestaanszekerheid, klimaatverandering en steun voor klimaatzaak Bonaire
 11. 9.b

  Besluit

  Motie is met 5 stemmen voor en 4 stemmen tegen aanvaard.

  Moshon - Moties

  Omschrijving
  Motie van wantrouwen voltallige bestuurscollege
 12. 10
  Sluiting