Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Eilandgriffie (het secretariaat)

De eilandsraad wordt ondersteund door de griffie. Voor alle vragen over de eilandsraad, activiteiten van de raad en/of contact met raadsleden of fracties kunt u contact opnemen met de griffie. De griffie wordt geleid door de griffier, de heer Arjen de Wolff.

In de WolBES is bepaald dat elk openbaar lichaam een eilandgriffier moet aanstellen. De griffier heeft als taak de eilandsraad en de door de raad ingestelde commissies te ondersteunen in zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende functie. In november 2013 is de organisatie van de griffie door de eilandsraad vastgesteld. Onder leiding van de griffier ondersteunen de medewerkers van de griffie de raad bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden en taken.

De Griffie organisatie bestaat uit:
1 Griffier, de Heer Arjen de Wolff
1 Beleidsadviseur A , Mevrouw Virgina J.A. Rollan Bsc.
1 Secretarieel administratief medewerker C, mevrouw Aydeline A. Jones.